priska-med110

10 May ELEKTROTERAPIJA

Elektroterapija predstavlja primenu električne energije u cilju postizanja terapijskog efekta. Svoju primenu u medicini elektroterapija je pronašla otkrićem pozitivnog efekta na strukture mišićnog i nervnog sistema.Elektoterapijom se postiže toplotni efekat koji utiče na proširenje krvnih sudova i poboljšanje cirkulacije, analgetski efekat stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola, povećanje mišićne mase, stimulacija oštećenih nervnih vlakana i antiedematozni efekat.

nterferentne struje ili “ukrštene struje” su dobile naziv po efektu interferencije koji nastaje u tkivu kada se ukrste dva samostalna strujna kola. Ima primenu kod:

  • degenerativnih i reumatskih oboljenja
  • kod trauma, iščašenja, uganuća, preloma
  • kod sportskih povreda
  • pareze i paralize
  • kod cervikalnog i lumbalnog sindroma.
  • kod sportskih povreda

Prednost primene interferentnih struja je što se može aplikovati i u predelu metala.

TENS ili transkutana elektro-nervna stimulacija se zasniva na elektroanalgeziji, stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola. Primenjuje se kod svih ortopedskih, reumatoloških I neuroloških stanja.

Elektrostimulacija predstavlja nadražaj strujom određenog intneziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod paretičnih (oduzetih) ili atrofiranih mišića koji nisu u stanju da funkcionišu na normalan način. Razni oblici elektrostimulacije koriste se i kod zdravih osoba radi poboljšanja fizičke sposobnosti.

Elektroforeza predstavlja unošenje lekova u organizam putem konstantne jednosmerne struje. Elektroforeza omogućava da lek za najkraće moguće vreme prodre na mesto povrede ili zapaljenja. Na ovaj način se postiže visoka koncentracija leka, produženo dejstvo leka i stvaranje depoa.

Tags:
No Comments

Post A Comment